Reklamácia

Nižšie nájdete kompletný návod ako postupovať pri riešení reklamácie

V prípade, že sa objaví akýkoľvek problém s Vašim tovarom, nás neodkladne kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese: info@detijazdia.sk popr. na tel. č.: +420 704 826 414

Všetky reklamácie sa snažíme riešiť v čo najkratšej lehote!

Pre urýchlené vybavenie reklamácie budeme od Vás potrebovať nasledujúce údaje:

1. Kontaktné údaje:

Meno a priezvisko, telefónne číslo, email.

2. Predmet reklamácie

Číslo objednávky alebo faktúry.

Uveďte tiež či reklamujete celú objednávku alebo len jej časť.

3. Dôvod reklamácie

Vyberte jeden z nasledujúcich dôvodov:

  • Tovar je poškodený
  • Zásielka je nekompletná
  • Bol dodaný iný tovar ako bol objednaný
  • Vada tovaru

Ďalej bližšie popíšte vadu, poškodenia alebo dôvod reklamácie.

Ako prílohu emailu pripojte fotografie reklamovaného (poškodeného) tovaru (súbory .jpg, .gif, .bmp, .tif, .pdf):

Po obdržaní všetkých informácií Vás budeme obratom informovať s postupom a riešením Vašej reklamácie.